Dropbox umí off-line složky na mobilech

Od Rychlofky

Dropbox umí off-line složky na mobilech. Což znamená, že si můžete do mobilu stahovat věci, na kterých chcete pracovat tam, kde nemáte k dispozici připojení. Viz New Dropbox mobile offline folders let you work on the go

mobile-offline-folders-1300x760.jpg